آدرس: گرگان - میدان بسیج - سایت ادارات - شرکت گاز استان گلستان
تلفن: 5-4480372-0171   فکس: 4480298     کد پستی:36948-49189  - ثبت: 4199
Email:info@nigc-golestan.ir
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.