(10/05/1396)   آگهی مناقصه دو مرحله ای 1396.2044(نوبت دوم)
آگهی مناقصه  دو مرحله ای 1396.2044(نوبت دوم)
    
 موضوع:خرید لوله پلی اتیلن  

اعلام آمادگی:96/05/14


 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات