(10/05/1396)   آگهی مزایده 1396.2048(نوبت دوم)
آگهی مزایده  1396.2048(نوبت دوم)
    
 موضوع :فروش اقلام مازاد و اسقاط

اعلام آمادگی : 96/05/14
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات