(25/05/1396)   آگهی مناقصه یک مرحله ای 1396.2293(نوبت دوم
آگهی مناقصه یک مرحله ای 1396.2293(نوبت دوم
    
 موضوع :حمل، نصب و راه اندازی یک ایستگاه CGS  30000 متر مکعب بر ساعت و مسیر خط تغذیه داکلی داش به همت آباد مراوه تپه   
   

اعلام آمادگی : 96/05/28
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات