(19/06/1396)   آگهی مناقصه یک مرحله ای 1396.2720(نوبت اول)
آگهی مناقصه یک مرحله ای 1396.2720(نوبت اول)
    
 موضوع:مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز سه روستای چه جا، گنو و غریب آباد شهر فاضل آباد


اعلام آمادگی : 1396/06/20
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات