(30/07/1396)   آگهی مناقصه یک مرحله ای 1396.3364(نوبت دوم)
آگهی مناقصه یک مرحله ای 1396.3364(نوبت دوم) 

 موضوع:حمل و نصب و راه اندازی دو ایستگاه   TBS-1000m3/h و
 TBS-5000m3/h و اجرای خطوط تغذیه، مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز شش روستای شهرستان مراوه تپه (همت آباد، چایلی، قره گل کله، قره گل شرقی، قره گل وسط و قره گل غربی)
 

اعلام آمادگی : 1396/08/2

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات