(23/09/1396)   آگهی مناقصه یک مرحله ای 1396.4303(نوبت دوم)

آگهی مناقصه یک مرحله ای 1396.4303(نوبت دوم) 

موضوع: مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز سه روستای گوگ دره و پست دره علیا و سفلی شهرستان مراوه تپه

 اعلام آمادگی : 1396/09/26

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات