(17/10/1396)   آگهی مناقصه یک مرحله ای 1396.4764(نوبت دوم
آگهی مناقصه یک مرحله ای 1396.4764(نوبت دوم

موضوع: حفاظت وحراست از اماکن و تاسیسات شرکت گاز استان گلستان

 اعلام آمادگی : 1396/10/21

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات