(26/10/1396)   آگهی ارزیابی شماره 1396.4906(نوبت دوم)

آگهی ارزیابی  شماره  1396.4906(نوبت دوم)
 
موضوع:انتخاب مشاور جهت خدمات نظارت کارگاهی  اجرای شبکه ،
 انشعابات، خط انتقال ، خط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار گاز
و امور ساختمانی و .... 

 اعلام آمادگی : 1396/10/30
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات