(11/11/1396)   آگهی مناقصه یک مرحله ای 1396.5181 (نوبت دوم)

آگهی مناقصه یک مرحله ای 1396.5181 (نوبت دوم)


موضوع:تامین اقلام و راه اندازی یک عدد ایستگاه  اندازه گیری و سه عدد ایستگاه  تی بی اس  و اجرای خطوط تغذیه، مسیر،شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز 3 روستای شهرستان گرگان(شاهکوه علیا، شاهکوه  سفلی، وچهار باغ)


 اعلام آمادگی : 1396/11/14
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات