(28/11/1396)   آگهی مناقصه دومرحله ای 1396.5446(نوبت دوم)
آگهی مناقصه دومرحله ای 1396.5446(نوبت دوم)


موضوع:خرید 23 عدد ایستگاه اندازه گیری وتقلیل فشار


 اعلام آمادگی : 1396/11/30

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات