(14/01/1397)   آگهی مناقصه یک مرحله ای 1396.5965(نوبت دوم)
آگهی مناقصه یک مرحله ای 1396.5965(نوبت دوم)

موضوع: حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات شرکت گاز استان گلستان

 اعلام آمادگی : 1397/01/18

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات