(09/02/1397)   آگهی مناقصه یک مرحله ای 1397.429(نوبت دوم)
آگهی مناقصه یک مرحله ای 1397.429(نوبت دوم)

موضوع: گازرسانی به صنایع ، خط تغذیه، توسعه شبکه ونصب انشعابات گازشهرها و روستاهای فاضل آباد ،علی آباد ،خانببین ،دلند ، رامیان ،آزادشهر و نوده خاندوز

 اعلام آمادگی : 1397/02/11

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات