(23/02/1397)   آگهی مناقصه یک مرحله ای 1397.655(نوبت دوم)
آگهی مناقصه  یک مرحله ای 1397.655(نوبت دوم)

موضوع: گازرسانی به صنایع ، توسعه شبکه، خط تغذیه ونصب انشعابات گازشهرها و روستاهای گرگان ،آق قلا، انبار آلوم و سرخنکلا

 اعلام آمادگی : 1397/02/26
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات