(27/04/1397)   آگهی مناقصه دو مرحله ای 1727(نوبت دوم)

آگهی مناقصه دو مرحله ای 1727(نوبت دوم)

موضوع: تهیه مصالح و اجرای تعمیرات ساختمان شرکت گاز استان گلستان واقع در عدالت 15

 اعلام آمادگی : 1397/04/28
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات