(13/05/1397)   آگهی مناقصه یک مرحله ای 2021(نوبت دوم)
آگهی مناقصه یک مرحله ای 2021(نوبت دوم)

موضوع: واگذاری خدمات بهره برداری شهرستانهای مراوه تپه ، گالیکش و کلاله


 اعلام آمادگی : 1397/05/13

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات