(27/05/1397)   آگهی مناقصه یک مرحله ای 2358 (نوبت دوم
آگهی مناقصه یک مرحله ای 2358 (نوبت دوم

موضوع: واگذاری خدمات بهره برداری شهرستانهای آق قلا  و گمیشان

 اعلام آمادگی : 1397/05/30
  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات