(21/06/1397)   آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 2836








آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 2836

موضوع: خدمات عمومی و پشتیبانی 


 اعلام آمادگی : 1397/06/22












 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات