(21/06/1397)   آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 2837
آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 2837     

موضوع: خدمات حمل و نقل در سطح استان گلستان 


 اعلام آمادگی : 1397/06/22

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات