(01/08/1397)   آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای شماره 3655
آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای شماره 3655

موضوع: خدمات حمل و نقل در سطح استان گلستان 


 اعلام آمادگی : 1397/08/2
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات