(07/08/1397)   آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 3711
آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 3711

موضوع: خرید  کنتور


 اعلام آمادگی : 1397/08/6

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات