(07/08/1397)   آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 3712
آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 3712

موضوع: خرید  51 عدد ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری  صنایع


 اعلام آمادگی : 1397/08/6
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات