آموزش مجازی

(09/06/1395)   افتخار آفریني نمایندگان شنای گازگلستان دررقابتهای ورزشی بانوان کمتر از 26 سال شرکت ملی گاز ایران


افتخار آفریني نمایندگان شنای گازگلستان دررقابتهای ورزشی بانوان کمتر از 26 سال شرکت ملی گاز ایران

شناگران نام آور بهاره  وفاطمه باقری فرزند همكار ارجمند اسماعیل باقری که بعنوان نمايندگان گاز گلستان درمسابقات ورزشی دررقابتهای ورزشی بانوان کمتر از 26 سال شرکت ملی گاز ایران حضور داشتند یک بار دیگر افتخار آفرین شدند

به گزارش روابط عمومي در همین راستا شناگر خوش آتیه بهاره باقری موفق شد با درخشش و ارائه رقابت درخور تحسين در رشته شنای کرال پشت  مقام  دوم  و مدال نقره  را از آن خود کند و در شنای  قورباغه نیز حائز رتبه سوم شده و مدال برنز را بر گردن بیاویزد  و بار ديگر ضمن دریافت حکم قهرمانی برگ زرين بر افتخارات خود و گاز گلستان بیافزاید .

در همین رابطه شناگر نام آور فاطمه باقری نیز نماینده دیگر گاز گلستان در این دوره از رقابتها خوش درخشید و توانست  در رشته شنای پروانه با ارائه رقابت جذاب ،مقام سوم  اين رشته را از آن خود نماید که طی مراسمی با دریافت مدال برنز وحکم قهرمانی مورد تجلیل قرار گرفت.

   گفتنی است  رقابتهای  ورزشی  بانوان کمتر از 26 سال شرکت ملی گاز ایران  به میزبانی استان اصفهان  برگزار شد. 

در همین راستا  مهندس صفر علی جمال لیوانی مدیرعامل و هماهنگی امور ورزشی شرکت گاز استان گلستان برای این آینده سازان ورزشکار  توفیقات روز افزون و کسب افتخارات ارزنده  مسالت می نمایند. 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات