آموزش مجازی

(19/02/1390)   بر گزاری سمینار آشنایی با فرآیندهای بالا دستی نفت و گاز در گاز گلستان


بر گزاری سمینار آشنایی با فرآیندهای بالا دستی نفت و گاز در   گاز گلستان
با هماهنگی واحد پژوهش گاز گلستان سمینار آشنایی با فرآیندهای بالا دستی نفت و گاز   در سالن همایش شرکت   برگزار گردید . به گزارش روابط عمومی در این سمینار که مدیر عامل ، اعضاء هیئت مدیره ، روسا وکارشناسان گاز گلستان  و همچنین  مهمانانی از مراکز دانشگاهی  استان منجمله دانشگاه جامع گلستان ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد های گرگان و علی آبادکتول  نیز  حضور داشتند  در دو بخش مطالب ارزنده ای با محوریت  فرآیندهای بالا دستی نفت و گاز برای شرکت کنندگان ارائه گردید
در بخش اول سمینار مهندس مهراب عقیلی  کارشناس ارشد مهندسی مخازن نفت و گاز و یکی از پژوهشگران موفق در این حوزه در خصوص موضوعات کلی مرتبط با فرآیندهای بالا دستی نفت و گاز بویژه مباحث زمین شناسی ، عملیات اکتشاف و استخراج ، خصوصیات مخازن نفت و گاز ، پیچیدگی عملیات حفاری و موارد مشابه دیگر توضیحات مبسوطی ارائه کرد . در ادامه سمینار نیز  مهندسی رحیمی رئیس امور پژوهش گاز گلستان نیز  ضمن خیر مقدم و تقدیر   از شرکت کنندگان در سمینار به تشریح  ابعاد سمینار مذکور پرداخت و  خواستار ارسال موضوعات مختلف و مرتبط جهت پربار شدن و برگزاری هر چه با شکوهتر سمینارهای آینده   شد .
19/2/90

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات