آموزش مجازی

(20/02/1390)   مدیر عامل گاز گلستان گفت با تغییر اقلیمهای آب و هوائی درمناطقی از استان بیش از 60% صورتحساب های مشترکین مشمول بستانکاری گردید .


مدیر عامل گاز گلستان گفت : با تغییر اقلیمهای آب و هوائی درمناطقی از استان بیش از 60% صورتحساب های مشترکین مشمول بستانکاری گردید .
به گزارش روابط عمومی مهندس سنگدوینی مدیر عامل شرکت گاز گلستان ضمن تقدیر از همکاری مردم شریف استان برای پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بویژه اجرای مطلوب قانون هدفمند سازی یارانه ها ضمن بیان این خبر گفت: با تغییر اقلیمهای آب و هوائی استان کلیه صورتحسابهای5 ماهه سرد سال گذشته مشترکین گاز خانگی به استثنای شهرستان آزادشهر که در اقلیم 2 و مراوه تپه که در اقلیم 3 بوده سایر شهرستانهای استان  از 15 مرداد  89  تعدیل شد.وی در خصوص درخواستها ، پیشنهادها و موارد ابهامی در خصوص اقلیم مناطق آب و هوایی استان افزود: موارد مطروح شده مشترکین جمع بندی و بر اساس فاکتورهای علمی طرح مجدد موضوع در پژوهشکده سازمان هواشناسی کل  کشور به منظور بازنگری در اقلیم آب و هوایی شهرستانهای استان به مدیریت شرکت گاز منعکس گردید که در نتیجه بر اساس پیگیری های مستمر و حسب بررسی مجدد انجام شده توسط پژوهشکده هواشناسی ، طبقه بندی اعلام شده قبلی مورد بازنگری قرار گرفت .سنگدوینی  با توجه به بازنگری بعمل آمده توسط سازمان هوا شناسی و تغییر اقلیم آب و هوائی در چند شهرستان استان اظهار داشت: ورتحسابهای کلیه مشترکین خانگی بجز اقلیم آب و هوایی 2 و 3  از 15 مرداد  89 تعدیل و در اولین صورتحساب صادره سال90 به حساب بستانکاری مشترکین منظور گردید . مدیر عامل گاز گلستان در ادامه افزود : براساس ارزیابی های انجام شده بیشتر از 60% از صورتحساب های مشترکین تعدیل و مشمول بستانکاری گردیده اند.
20/2/90

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات