آموزش مجازی

(01/09/1396)   مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان فساد اداری ازعوامل مهمی است که عدم توسعه را بهمراه دارد


مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان
 فساد اداری ازعوامل مهمی است که عدم توسعه را بهمراه دارد

به گزارش روابط عمومی در همایش سلامت اداری  که با حضور رئیس امور بازرسی و دبیران کمیته سلامت اداری شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران برگزار شد مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان یکی از عوامل مهم تاثیر گذار که جلوی رشد و توسعه را می گیرد  فساد اداری  عنوان نمود.

مهندس جمال لیوانی ضمن خوش آمد گویی ، شناسایی گلوگاههاو پیشگیری از فساد اداری را یکی ازاقدامات مهمی خواند که می تواند درزمینه مقابله با فساد موثر بوده وبالتبع رشد و توسعه کشور را دربخشهای مختلف بهمراه دارد.

ایشان در این رابطه با اشاره به نقش مهم کارکنان در این زمینه بیان داشت: کارکنان و مدیران با علم به این موضوع در تمامی سطوح باید در مقابله با فساد خود را مسئول دانسته و به منظور تعالی سازمان همواره منافع سازمان را برمنافع فردی ترجیح دهند.

 وی به ارائه گوشه ای ازعملکرد این شرکت پیرامون توسعه گازرسانی درسطح استان  پرداخت وگفت:این شرکت افتخار دارد که تاکنون توانسته است  تمامی 29 شهر و 835  روستای  استان را از نعمت گاز بهره مند نماید که در این رابطه 100 درصد جمعیت شهری ونزدیک به 94  درصد جمعیت روستایی و 75 درصد صنایع  استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشند.

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان با بیان اینکه استان گلستان یک ایران کوچک با اقلیمهای آب و هوایی است افزود: در حال حاضرگاز رسانی به  50 روستای استان در حال اجرا بوده و انشاء ا... تا پایان سال 97 تمامی روستاهایی که قابلیت گاز رسانی دارند از این انرژی پاک بهره مند خواهند شد  ضمن اینکه   70 درصد سبد مصرف انرژی  استان گاز طبیعی  می باشد .
  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات