آموزش مجازی

(26/09/1396)   معاون امور بهره برداری گازگلستان :معايب ونواقص دستگاههاي گازسوزهرقدرهم جزئي باشد بسیارخطرآفرین است


معاون امور بهره برداری گازگلستان
 معايب ونواقص دستگاههاي گازسوزهرقدرهم جزئي باشد بسیارخطرآفرین است
 
مهندس محمدرحیم رحیمی با بیان مطلب فوق هرگونه معايب ونواقص دستگاههاي گازسوزهر چند جزئي بسیارخطرآفرین بوده و برجدي گرفتن ورفع آن تاكيد كرد.
 
وي افزود:به منظورحفظ ايمني و جلوگيري ازخطرات ناشي ازگازنيازاست سيستم لوله كشي داخلي خود را هرچند وقت يكبار مورد بررسي وبازنگري قرارداده و درصورت خوردگي و زنگ زدگي و معيوب بودن آنرا ترميم كرد.
 
رحیمی درادامه درخصوص استفاده ازشيلنگ‌هاي مناسب گازتصریح کرد:رعايت نكات ايمني استفاده ازشيلنگ‌هاي مناسب براي اتصال وسائل گازسوزبه سیستم لوله‌كشي ساختمان بسیارمهم بوده وازاهميت ويژه وحساسی برخورداراست وچنانچه اين موارد ناديده و يا كم اهميت شمرده شوند درنهايت باعث بروز اتفاقات ناگواري خواهند بود.

 وي اظهارداشت:شيلنگهايي که ترک دارد را قبل ازنشتي گازحتماً تعويض نمائید ضمن اينكه هرگز نبايد درمعرض حرارت اجاق گازوسايروسائل گازسوز قرارداشته باشند.

معاون اموربهره برداری گازگلستان افزود:مشترکین گرامی دقت نمایندشيلنگ‌هاي گاز را بوسيله بست فلزي مناسب به شيرمصرف و وسايل گازسوز وصل نمائيد وهيچگاه ازشيلنگ‌هاي فرسوده وغيراستاندارد استفاده نکنید.

 
  

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات