آموزش مجازی

(04/10/1396)   جلسه اختتامیه ارزیابی تعالی سازمانی درشرکت گازاستان گلستان برگزارشد.


  جلسه اختتامیه ارزیابی تعالی سازمانی درشرکت گازاستان گلستان  برگزارشد.

جلسه اختتاحیه ارزیابی تعالی سازمانی طی نشستی باحضورمهندس جمال لیوانی مدیرعامل،اعضای هیئت مدیره ،رؤسای ستادی گازگلستان وگروه ارزیاب برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان گلستان ،پس از 2 روز بررسی عملکرد ومدارک مرتبط با فرآیند تعالی سازمان دربخشهای مختلف شرکت،استراتژی ها،اهداف بنیادین و سطح بهره وری سازمان،روند ارزیابی به پایان رسید و نقاط قوت  و بهبود  بخشهای مختلف اجرایی،خدماتی واداری مشخص شد.

 درنشستی که به همین منظوردرمحل سالن اجتماعات گازگلستان برگزارشد مهندس محتشم سر ارزیاب گروه ارزیابان شرکت ملی گاز،توضیحاتی را پیرامون روند ارزیابی انجام شده، بررسي جاري سازي رويکردها، دسترسي به اطلاعات جديد درباره سازمان،بررسي و تحليل عوامل كليدي با هدف افزایش و بهبود روند ارائه خدمات  ارائه نمود.

وی افزود:خوشبختانه در این دو روز ارزیابی به درك بهتر وعيني تراز فضاي سازماني گاز گلستان رسیده وتصديق آنچه در اظهارنامه  شرکت آمده بود مشاهده شد وامیدواریم از سوی دبیرخانه جایزه سرآمدی شرکت ملی گازظرف یک ماه آینده گزارش بازخور مفيد که در آن نقاط قوت وفرصت های بهبود شرکت گاز گلستان آمده است ارسال شود.

 دراین جلسه همچنین مدیرعامل گازگلستان ضمن تقدیراززحمات و تلاشهای ارزنده تیم ارزیاب ،دبیرخانه تعالی و مساعدت و همکاری مدیران وکارکنان شرکت درانجام مطلوب ارزیابی تعالی سازمان برضرورت اهتمام به مقوله تعالی سازمان و تقویت آن تاکید نموده و خواستار ادامه رشد تعالی سازمان با همت و جدیت کارکنان درسال جاری وسالهای آتی شد.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات