آموزش مجازی

(01/03/1397)   مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان از روند اجرایی پروژه های گازرسانی شهرستان علی آباد بازدید کرد


مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان از روند  اجرایی پروژه های گازرسانی شهرستان علی آباد بازدید کرد

مهندس رحیمی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت گازاستان گلستان با حضور درمحل اجرای پروژه های گاز رسانی شهرستان علی آبادکتول از نزدیک روند پیشرفت اجرای پروژه های گازرسانی شهرستان را مورد بازدید قرار داد.

  مدیرعامل گازگلستان با تقدیر از مجریان  پروژه های گاز رسانی در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفته و اظهار داشت:با عنایت به اینکه پروژه های مذکور کوهستانی بوده و اجرای آن بسیار سخت و مشکل است ، اما درحال حاضر  این  پروژه  در حال اجرا می باشند .
 
مهندس  رحیمی تصریح کرد:در حال حاضر از تعداد 71  روستای  شهرستان علی آباد کتول   تعداد 61  روستا  از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند  و 8  روستا   درمرحله  اجرا  و 2 روستا نیز در دست  طراحی می باشند .  

 وی همچنین گفت: تا کنون در شهرستان علی آباد کتول  نزدیک به 675 کیلومتر  شبکه اجرا شده ، تعداد  24  هزار انشعاب نصب گردیده  ، بالغ بر  47315  مشترک جذب  و  تعداد 49 واحد صنعتی عمده  نیز گاز رسانی شده است.
 
 
 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات