آموزش مجازی

(02/03/1397)   برگزاری دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی درگازگلستان


برگزاری دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی درگازگلستان
 
با هدف افزایش سطح آگاهی و اطلاع کارکنان گازگلستان ،دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی عمومی برای کارکنان گاز گلستان به مدت 2 روز درمحل مرکز آموزش شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی،در این دوره آموزشی دکترسجاد رحیمی استاد دوره پیرامون اهتمام به مقوله ایمنی و حوادث و وقایع احتمالی درحین انجام کار و اقدمات پیشگیرانه،سبک زندگی سالم،نظم و ترتیب در محیط کار، مدیریت تغییر،وسایل حفاظت فردی، رفتارهاي مناسب فردي وگروهي هنگام وقوع حادثه، مدیریت بحران ، بازآموزی HSE ، تعریف آتش وعوامل موثر در ایجاد آن،انواع حریق وروشهای اطفاء آن، انواع کپسول‌  و چگونگی کاربرد آن، آشنایی با سیستم های هشداردهنده،نقاط خطر،مجوز انجام کار،ایمنی کار در شب و ... مباحثی را ارائه نمود.
 
 گفتنی است در پایان دوره آموزشی از مباحث ارائه شده ، آزمونی بصورت کتبی از شرکت کنندگان  دردوره گرفته شد.

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات