آموزش مجازی

(02/03/1397)   تاکید مدیران شرکت گازوبانک ملت استان گلستان برتقویت همکاری ها


 تاکید مدیران شرکت گازوبانک ملت استان گلستان برتقویت همکاری ها  
  
 به گزارش روابط عمومی، درجلسه  تشریک مساعی  که با حضور مهندس محمد رحیم رحیمی مدیرعامل شرکت گاز واحمدی مدیر شعب بانك ملت استان گلستان برگزارشد طرفین بر تقویت همکاری های فی ما بین تاکید کردند.

در این نشست مدیران دو سازمان،پس از ارائه نظرات و پيشنهادات مورد نظردرخصوص  گسترش همکاری ها، ارتقای سطح كمي وكيفي خدمات،استفاده از ظرفيتها وهمچنين افزایش سطح تعاملات بحث و تبادل نظر کردند.

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات