آموزش مجازی

(06/03/1397)   از سوی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان سرپرست جدید اداره گازعلی آباد کتول معرفی شد


از سوی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان سرپرست جدید اداره گازعلی آباد کتول معرفی شد

 
طی حکمی از سوی مهندس رحیمی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان غلامرضا خانی  بسمت سرپرست جدید اداره گاز علی آباد کتول  منصوب و طی نشستی به  فرماندار شهرستان معرفی گردید.

در این نشست که درمحل فرمانداری شهرستان علی آباد کتول انجام شد مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان با تقدیرازمساعدت وهمکاری فرماندار شهرستان ،گزارشی از وضعیت گازرسانی وخدمات رسانی شرکت ارائه نموده و خواستار ادامه روند همکاری با سرپرست جدید اداره گازشد.
 
در ادامه هدایتی فرماندار شهرستان علی آباد کتول نیزاز روند گازرسانی و خدمات رسانی منطقه ابراز رضایت نموده واز تلاشهای صادقانه مدیرعامل وکارکنان گازگلستان واز خدمات  ارزنده  خسروی دردوران تصدی مسئولیت تشکر نموده وآمادگی خود را جهت هر نوع همکاری با سرپرست جدید اداره گاز شهرستان اعلام نمود.

گفتنی است در ادامه مراسم معارفه ،حکم انتصاب سرپرست جدید اداره گاز علی آباد کتول  به  ایشان  اعطاء شد و از خدمات  حبیب خسروی که به افتخار بازنشستگی نایل گردید  قدردانی بعمل آمد ..  
 
 
 
  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات