آموزش مجازی

(09/03/1397)   روند پیشرفت پروژه های گازرسانی استان گلستان درجلسه کنترل پروژه بررسی شد.


روند پیشرفت پروژه های گازرسانی استان گلستان درجلسه کنترل پروژه بررسی شد.

درجلسه کنترل پروژه شرکت گاز استان گلستان وضعیت و روند گازرسانی به پروژه های گازرسانی استان در بخشهای مختلف مصرف به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفته وموانع و مشکلات موجود در زمینه پیشرفت پروژه های گازرسانی  ارزیابی شد. 

به گزارش روابط عمومی،با هماهنگی واحد برنامه ریزی گازگلستان جلسه کنترل پروژه باحضور مدیرعامل،اعضای هیئت مدیره وتنی چند از روسا ومسئولین واحدهای ستادی و ادارات گازرسانی برگزارگردید.

  در آغاز این جلسه  مقصودلو رئیس واحد برنامه ریزی و دبیرجلسه با بیان اهداف این نشست ضمن تشریح وضعیت هریک ازپروژه های اجرایی،روند پیشرفت پروژه ها ومسائل ومشکلات موجود را بیان نمود.
 
دراین جلسه همچنین مدیرعامل گازگلستان باتقدیر از زحمات انجام شده،مطالب مهمی را پیرامون پروژه های در دست اجرا  بویژه بخش روستایی و گازرسانی به واحدهای تولیدی ، صنعتی و حفرات خالی  ارائه نمود و راهکارهایی را نیزبرای مرتفع شدن موانع و مشکلات موجود مطرح و خواهان تسریع در انجام پروژه ها شد.

  وی گفت:درحال حاضر گازرسانی به 35 روستای استان در حال اجرا بوده و تعداد 26 روستا و 160 واحد صنعتی وتولیدی دیگر نیزدربرنامه گازرسانی قرار خواهندگرفت و تلاش داریم تا پایان سال 98 تمامی روستاهایی که شرایط گاز رسانی را دارند از نعمت گاز بهره مند شوند.
  
مهندس محمد رحیم رحیمی تصریح کرد:براساس هدف گذاریهای صورت گرفته،برای هرپروژه مدت زمان معینی مشخص شده ونیاز است تا با همت،تلاش،پیگیریهای مستمروهمکاری مسئولین وسایر دستگاههای ذیربط روند پیشرفت پروژه ها باتاخیر مواجه نشود.  
 
وی درادامه درخصوص مرتفع شدن مشکلات موجود،تسریع دراجرای حفرات خالی،نصب انشعابات،جذب اشتراک پذیری وتهیه اقلام مورد نیاز پروژه و همچنین  آماده نمودن تعدادی از پروژه های در حال اجرا برای افتتاح در ایام هفته دولت اشاره کرد.  

 مدیرعامل گازگلستان با بیان اینکه در حال حاضر 96 درصد خانوار روستایی استان از نعمت گازطبیعی بهره مندند اظهار داشت:تاکنون درسطح استان تمامی 29 شهر ، 841 روستا و 620 واحدصنعتی عمده وهمچنین ٦٤ جایگاه  CNG از گاز طبیعی برخوردار شده اند ضمن اینکه عملیات گاز رسانی به  35 روستانیز در مرحله اجرا می باشد.


 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات