هيئت مديره

  • آقای علیرضا قلندری – رئیس هیئت مدیره (ghalandari@nigc.ir)
  • آقای صفرعلی جمال لیوانی – نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (sajlivani@nigc-golestan.ir)
  • آقای سید جواد میرشاهدهی – عضو هیئت مدیره (sjmirshahdehi@nigc-golestan.ir)
  • آقای محمد رحیم رحیمی– عضو هیئت مدیره (mrrahimi@nigc-golestan.ir)
  • آقای محمد روحی– عضو هیئت مدیره (mrouhi@nigc-golestan.ir)
  • آقای علی طالبی – عضو علی البدل (a.talebi@nigc-golestan.ir)
  • آقای احسان فرحناکی – عضو علی البدل (efrahnaki@nigc-golestan.ir)

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات