(15/09/1397)   آگهی مناقصه یک مرحله ای 4644
آگهی مناقصه یک مرحله ای 4644

موضوع: گازرسانی به صنایع،خط تغذیه،توسعه شبکه و نصب انشعابات  گاز شهرها و روستاهای کردکوی ،بندر گز ،نوکنده ،گمیشان ،بندر ترکمن و سیمین شهر

 اعلام آمادگی : 1397/09/17
  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات