آموزش مجازی

(03/11/1396)   روند خدمات رسانی اداره گاز شهرستان علی آباد کتول مورد بررسی قرار گرفت


روند خدمات رسانی اداره گاز شهرستان علی آباد کتول مورد بررسی قرار گرفت

  با هدف بررسی وضعیت خدمات رسانی و عملکرد اداره گاز شهرستان علی آباد کتول  مهندس صفرعلی جمال لیوانی مدیر عامل و اعضای هیئت رئیسه گازگلستان  نحوه خدمات رسانی این شهرستان را  مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند

به گزارش روابط عمومی ، مهندس جمال لیوانی در ادامه بررسی روند خدمات رسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع  در سطح ادارات گاز رسانی  استان این بار دراداره گاز شهرستان علی آباد حضور یافته و عملکرد این شهرستان را در بخشهای مختلف مورد ارزیابی قرار داد.

در این بازدیدمدیرعامل گاز گلستان ضمن تشکر از تلاش و جدیت همکاران در انجام مطلوب وظایف محوله ، بصورت  حضوری درجریان امورات بخشهای مختلف اداره گاز شهرستان منجمله مشترکین ، انشعابات ، تعمیرات، امداد رسانی قرار گرفت و با طرح سئوالاتی از پرسنل بخشهای مختلف  از میزان آگاهی و آمادگی آنها مطلع شد .

در ادامه مدیرعامل گاز گلستان  ازنحوه پاسخگویی به امورات و درخواستهای ارباب رجوع  و تکریم آنها اطمینان حاصل نموده و رهنمودهایی را نیز در این زمینه بویژه  تسریع در انجام درخواستهای و افزایش سطح رضایت مراجعین ارائه کرد.

 شایان ذکر است مدیرعامل گاز گلستان و هیئت همراه درادامه ازتاسیسات گازرسانی،ایستگاههای تقلیل فشارگاز شهرستانهای مذکور نیز بازدید بعمل می آوردند. 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات