آموزش مجازی

(25/07/1397)   بازدید مدیرعامل گاز گلستان از ادارات گاز شهرهای رامیان ،خان ببین و دلند


بازدید مدیرعامل گاز گلستان از ادارات گاز شهرهای  رامیان ،خان ببین و دلند 

  با هدف  بازدید و ارزیابی روند  انجام خدمات رسانی درادارات گاز شهرهای  رامیان ،خان ببین و دلند  مهندس محمد رحیم رحیمی مدیرعامل واعضای هیئت رئیسه گازگلستان  از بخش های مختلف  این ادارات و تاسیسات گازرسانی بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی ،در این بازدید مدیرعامل گازگلستان  و هیئت همراه بصورت جداگانه  با حضوردر دفاتر بخشهای مشترکین ،انشعابات ، تعمیرات، امداد رسانی ضمن  تقدیر وتشکر از همکاران  بابررسی روند پاسخگویی مراجعین و میزان آگاهی و تسلط کارکنان از وظایف محوله درجریان فعالیتها ومسائل و مشکلات موجود قرار گرفتند .

 در این بازدید مهندس رحیمی علاوه بر مشاهده دقیق فرآیند خدمات رسانی،سئوالات و پرسشهایی را  از پرسنل مختلف بخشهای اداری مطرح کردند و پیشنهادات و نقطه نظرات همکاران را نیز با سعه صدر شنیده و با ارائه توصیه و رهنمودهای مورد نظر ، دستور بررسی و پیگیری دادند.

شایان ذکراست  دراین بازدید همچنین   تاسیسات و تجهیزات گازرسانی و ایستگاه تقلیل فشار خان ببین  نیز مورد بررسی قرار گرفت .

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات