آموزش مجازی

(01/08/1397)   به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی انجام شد :نشست صمیمی مدیرعامل گاز گلستان با کارکنان واحد برنامه ریزی


به مناسبت روز  آمار و برنامه ریزی انجام شد :
نشست صمیمی  مدیرعامل گاز گلستان  با کارکنان واحد برنامه ریزی

به مناسبت  بزرگداشت روز  آمار و برنامه ریزی مهندس محمد رحیم رحیمی با حضور  در واحد برنامه ریزی شرکت با رئیس و کارکنان آن واحد دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی ،در این دیدار صمیمی مدیرعامل گاز گلستان  ضمن تبریک این روز مهم،بر نقش بسیار موثر آمار و اطلاعات در تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی تاکید نمود.
وی افزود:بی شک بدون داشتن آمار کافی ،دقیق، به هنگام ،سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، تعیین اهداف ، فعالیتها  و راهکارها  و همچنین ارزیابی نتایج مربوطه امکان پذیر نخواهد بود

مهندس رحیمی گفت: داده های آماری از ملزومات برنامه ریزی بوده و برنامه ریزی اساسی ترین شاخص برای مدیریت سازمان قلمداد می شود چرا که جهت گیری کلی سازمان و حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و مورد انتظار از طریق استراتژی های سازمانی و برنامه ریزی راهبردی صورت می گیرد

در ادامه مهندس ولی ا...مقصودلو سرپرست واحد برنامه ریزی گاز گلستان نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور ارزشمند مدیرعامل در جمع صمیمی کارکنان واحد افزود:با توجه به تلاشهای صورت گرفته در طی یک سال اخیر در راستای برنامه محور کردن تمامی ارکان سازمان و همچنین سیستمی نمودن واحدها از طریق پیاده سازی تعالی سازمانی و سیستمهای مدیریتی،از عنایات و نگاه مثبت و خالصانه مهندس رحیمی به جایگاه بسیار موثر واحد برنامه ریزی تقدیر کرد.
 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات