آموزش مجازی

(09/08/1397)   برگزاری دوره آموزشی مهارتهای برقراری ارتباط موثر ويژه فرزندان شاهد شاغل در گاز گلستان


برگزاری دوره آموزشی مهارتهای برقراری ارتباط موثر
  ويژه فرزندان شاهد  شاغل در گاز گلستان

دوره آموزشی مهارت برقراری ارتباط موثرويژه فرزندان شاهد شاغل به مدت دو روزدر محل مرکزآموزش گازگلستان برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی،دراین دوره که با حضور دکتر احمد ایزدی دکترای تخصصی روانشناسی و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران به عنوان مدرس وتعداد 31 نفراز فرزندان شاهد شاغل درگازگلستان تشکیل شد پیرامون  مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر که توسعه منابع انسانی واثربخشی فعالیت‌های سازمان را بهمراه دارد مطالب مهمی ارائه گردید.

دکتر ایزدی گفت:مهارت برقراری ارتباط اثربخش بعنوان یکی ازمهم ترین مهارتهای زندگی ، پایه و اساس یک زندگی اجتماعی سالم وموفق می باشد؛بنابراین برای دستیابی به این مهارت لازم است در دانش، نگرش وبرخی عملکردهای خود تغییراتی ایجاد کنیم.

وی درادامه افزود:به منظور دستیابی به یک ارتباط کارآمد در روابط اجتماعی باید مهارت های ارتباطی را مانند هرمهارت دیگری آموخت زیرا آنها غالباً رفتارهای ساده ای هستند که با دانستن وکمی تمرین می توان بصورت کاملا حرفه ای اجرا وبهره برداری کرد که نتایج مثبت آنرا در زندگی خانوادگی،حرفه ای و اجتماعی خود خواهیم دید.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات