آموزش مجازی

(13/09/1397)   مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان خبر داد: اجرای نزدیک به 2300 کیلومترشبکه دراستان در دولت تدبیر و امید


مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان خبر داد:
  اجرای نزدیک به 2300 کیلومترشبکه دراستان در دولت تدبیر و امید

مهندس محمد رحیم رحیمی درگفتگو با پایگاه اطلاع رسانی گازگلستان با اشاره به خبرفوق گفت:با تلاش های انجام شده در دولت تدبیر و امید  خوشبختانه از ابتدای دولت یازدهم تاکنون نزدیک به 2300 کیلومتر شبکه گاز در سطح استان اجرا شده است.

وی افزود:از این میزان شبکه گذاری افزون بر 370 کیلومتر مربوط به شهرها و نزدیک به 1930 کیلومتر نیز در روستاهای استان می باشد.
 
مهندس رحیمی افزود:این شرکت تا آغاز دولت تدبیر و امید6800 کیلومتر شبکه اجرا کرده بود که با احتساب عملکرد بسیار خوب دولتمردان در دولت های یازدهم و دوازدهم در مجموع در چهل سالگی پیروزی انقلاب این میزان به 9100 کیلومتر رسیده است.
 
وی با بیان اینکه درحال حاضر دراستان گلستان تمامی 30 شهر و همچنین 852 روستا از نعمت گازطبیعی برخوردار می باشند  اظهار داشت: ازاین میزان تعداد 4 شهر بهمراه  199 روستا در دولت تدبیر و امید گازرسانی شده است.

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان درادامه گفت:انشاء ا.. تا پایان دولت دوازدهم تمامی روستاهایی که قابلیت گازرسانی را دارند از نعمت گازطبیعی بهره مند خواهند شد و درهمین رابطه درحال حاضر عملیات گازرسانی به 27 روستا دردست اجرا بوده و روستاهایی که شرایط مورد نظر را نیز دارند در مرحله بررسی و طراحی قرار دارند.
 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات