اهداف


مأموریت:
شرکت گاز استان گلستان ، آخرین حلقه زنجیره ارزش تامین انرژی گاز طبیعی به عنوان محور توسعه پایدار، در راستای سیاستهای شرکت ملی گاز ایران، از طریق فرآیندهای برنامه ریزی، طراحی، اجرا ،گاز رسانی به صنایع و بهره برداری اقدام به گاز رسانی ایمن و مستمر می‌نماید.

چشم انداز:
پوشش گاز رسانی 100% شهرها، 98% روستاها و99% متقاضیان صنعتی
نکته: خاطر نشان می‌سازد از آنجاییکه شرکت چشم انداز خودرا در راستای برنامه توسعه دولت تنظیم می‌نماید.(همچنین چشم انداز 20ساله کشور) پیش بینی می‌شود چشم انداز در طول 5سال برنامه ششم(تا پایان 1399) محقق گردد.
نکته:منظور متقاضیان صنعتی موجود در مناطق گاز رسانی شده می‌باشد.
نکته: منظور روستاهای قابل گازرسانی با خطوط لوله میباشد.

اهداف كلان شرکت :
1-گسترش تعاملات اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر ارزشهای بومی و محلی ، پیشگیری از آلودگی محیط زیست وحفاظت از آن
2-افزایش رضایتمندی متقاضیان و مشترکین مبتنی بر توسعه گاز رسانی، تکریم آنها، بهبود سطح کیفی و ایمنی خدمات و توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی
3- زمینه سازی تحول اداری، تعهد به بهبود مستمر
4- بهبود زنجیره تامین و برون سپاری خدمات با هدف ارزش افزایی بیشتر برای ذینفعان
5- توسعه فعالیتهای پژوهشی مبتنی بر تعامل صنعت و دانشگاه و بکارگیری فناوریهای نوین در راستای بهبود بهره وری
6- رشد سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان ، پیشگیری و کاهش حوادث، آسیبها، بیماریهای شغلی و خسارات با شناسایی و کنترل مداوم خطرات به منظور جلب رضایت آنها
7-آموزش و توانمند سازی کارکنان به عنوان سرمایه های انسانی شرکت به منظور ارتقا سطح دانش ، مهارت و تجربه ایشان

این اهداف با توجه به اصل بهبود مستمر و براساس نیازمندیهای سیستم مدیریت یکپارچه مطابق با نیازمندی استانداردهای : ISO 9001 و ISO 14001و OHSAS 18001 وHSEMS و ISO10015 ، پایبندی و اجرای الزامات قانونی قابل دستیابی خواهد بود از اینرو خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه در سازمان ابلاغ و جهت حصول اطمینان از سازگاری با شرایط روز ، مورد بازنگری قرار می‌گیرد . لذا مدیران و کارکنان شرکت گاز استان گلستان تعهد خود را در جهت رسیدن به خط مشی حاضر با مشارکت گروهی و ایجاد محیطی صمیمی توأم با نظم و ترتیب سازمانی اعلام می‌دارند .

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات