اطلاعات مورد نياز جهت اعلام آمادگي و تشكيل پروندهاطلاعات لازم جهت اعلام آمادگي

1- تشكيل پرونده شركتي كه توضيح آن ذيلا آمده است

2- داشتن رتبه مناسب با مناقصه از لحاظ ساختماني ، تاسيسات و ...

3- داشتن ظرفيت خالي طبق رتبهاطلاعات مورد نياز جهت تشكيل پرونده

پيمانكاران لازم است جهت همكاري با شركت گاز استان گلستان در امور قراردادها پرونده اي تشكيل داده تا بر اساس آن اعلام امادگيها بررسي شده و قابل ارائه به كميته فني و بازرگاني باشد .مدارك لازم جهت تشكيل پرونده

1- فتوكپي اساسنامه شركت

2- فتوكپي اظهار نامه ثبت شركت

3- فتوكپي آگهي روزنامه

4- فتوكپي سوابق اجرايي

5- فتوكپي مدارك تحصيلي اعضاي هيئت مديره

6- فتوكپي سند مالكيت ماشين آلات همراه با ليست ماشين آلات

7- تائيديه رتبه از سازمان مديريت ، برنامه ريزي با تائيد


 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات