توزيع اسناد مناقصه در اين قسمت ليست مناقصاتي كه اسناد آنها جهت توزيع آماده است جهت اطلاع و اقدام پيمانكاران درج مي گردد .

همچنين مبلغ واريزي مربوط به هر مناقصه جهت اسناد با درج شماره حساب و محل شعبه مشخص مي شود .
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات