ادارات گاز شهرها


اداره آدرس نام و نام خانوادگی رئیس اداره  تلفن کد شهر امداد فاکس
اداره گاز منطقه 1 گرگان  چهارراه گلها خسرو موذنی 32154104 17 194 32154103
اداره گاز منطقه 2 گرگان  خیابان 5 آذر ، انتهای آذر 18/1 سرا... اصغری 32238816-17 17 194 32238816
اداره گاز سرخنکلاته خیابان اصلی ، روبروی درمانگاه ابراهیم ناصری 32303410 17 194 32303410
اداره گاز انبار الوم جاده اصلی - 34563911 17 194 34563911
اداره گاز آق قلا سه راه طعنه محمد عرب 34523001 17 194 34523001
اداره گاز علی آباد میدان شهدا ، 30 متری جنوبی ، ضلع شرقی حبیب خسروی 34223940 17 194 34223940
34224051
اداره گاز خان ببین خیابان امام خمینی ، ضلع شمالی ، خیابان اصلی  سلیمان پورجبار 35862155 17 194 35862155
اداره گاز فاضل آباد خیابان امام خمینی ، حاشیه جنوبی خیابان اصلی  رمضانعلی محمدی 34262118 17 194 34262118
اداره گاز جلین خیابان اصلی ، سمت چپ قاسم البرزی 32140040 17 194 32140040
اداره گاز ناحیه گنبد خیابان امام خمینی ، کوی پلیس اسحق شکیبا 33333100 17 194 33338946
اداره گاز مینودشت ابتدای خیابان پاسداران  ایوب نریمانی 35221532 17 194 35221532
اداره گاز نوده خاندوز خیابان شاهرود ، سمت چپ فرهنگ صابری 35703963 17 194 35703963
اداره گاز رامیان  خیابان اصلی ، سمت چپ ، ابتدای بلوار ورودی شهر مجید رجبلو 35882262 17 194 35882262
اداره گاز نگین شهر خیابان گرگان ، سمت راست رحیم ملکی 35773881 17 194 35773881
اداره گاز گالیکش خیابان شهید تندگویان حسن نظافتی 35830373 17 194 35830373
اداره گاز کلاله میدان الغدیر جمشید قلی  پور 35442889 17 194 35442889
اداره گاز دلند پشت مهدیه غلامرضا شیخ 35894800 17 194 35894800
اداره گاز آزادشهر خیابان شهید بهشتی ، خیابان شهید چمران مسلم سرایلو 35732363 17 194 35732363
اداره گاز اینچه برون -- - 33318669 17 194 33318669
اداره گاز ناحیه کردکوی بلوار امام رضا شرقی محمدتقی شاعری 34343372 17 194 34343372
اداره گاز بندرگز بلوار امام خمینی روشن سهرابی 34362923 17 194 34362923
اداره گاز بندرترکمن جاده بندرگز ، روبروی خیابان شهید دریانور مسلم معماری 34423900 17 194 34423900
اداره گاز گمیشان بلوار مستضعفین ،جنب اداره آب و فاضلاب جمشید ایری 34465215 17 194 34465215
اداره گاز سیمین شهر جاده بندرترکمن به آق قلا فرهاد خوزین 34474005 17 194 34474005
اداره گاز نوکنده بلوار آیت ا... نصیری ، جنب پل  حمید باستانی 343382229 17 194 34382229
اداره گاز مراوه تپه   امان محمد ایگدری 35451118 17 194 35451118


 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات