پيوندهاي مفيدرديف

نام سايت

لينك

1

انجمن فرايندهاي گاز  (GPA)

www.gasprocessors.com

2

انجمن تكنولوژي گاز(GTI)

www.gastechnology.com

3

انجمن گاز آمريكا(AGA)

www.AGA.org

4

انجمن مهندسي شيمي آمريكا(AIChE)

www.aiche.org

5

انجمن ملي مهندسي خوردگي(NACE)

www.nace.org

6

انجمن ملي حفاظت حريق(NFPA)

www.nfpa.org

7

سازمان بهره وری انرژی ايران

www.saba.org.ir

8

معاونت انرژی وزارت نيرو

www.iranenergy.org.ir

9

سازمان انرژی های نو ايران

www.suna.org.ir

10

سازمان بهينه سازی سوخت کشو ر

www.ifco.ir

11

وزارت نفت جمهوری اسلامی ايران

www.mop.ir

12

ماهنامه بين الملی نفت و انرژی

www.naft-o-energy.com

13

سازمان انرژی اتمی ايران

www.aeoi.org.ir

14

موسسه مطالعات بين المللی انرژی

www.iies.org

15

شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی

www.shana.ir

16

سازمان منطقه ويژه اقتصادی پارس جنوبی

www.pseez.ir

17

پژوهشگاه صنعت نفت

www.ripi.com

18

ماهنامه نفت پارس

www.naftepars.ir

19

موسسه بين المللی انرژی

www.iea.org

20

مرکز مطالعات تکنولوژی شريف

www.techstudies.org/index2.htm

21

 سایت توسعه فناوری صنعت نفت ایران

www.tdca.ir

22

سامانه پژوهش شرکت ملی گاز ایران

www.research.nigc.ir


 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات